Hoşgeldiniz
Türk Toplumu
Haberler
Okul, üniversite, meslek
Uyum
Faydalı internet adresleri
Bize ulaşım / Impressum

Okul, üniversite ve meslek egitimi
Nürnberg'de Göçmen çocukların eğitimi içler acısı

Yabancı öğrenciler Nürnberg şehrindeki tüm öğrencilerin yaklaşık dörtte birini (% 24) oluşturmaktadır.  Fakat, Hauptschule’lerde yabancı öğrenci oranı yüzde 42 iken, bu oran Realschule’lerde yüzde 12'ye ve Gymnasium’larda yüzde 11'e düşmektedir. Yabancı öğrencilerin bu üç okul türüne dağılımı, Alman öğrencilerin dağılımıyla karşılaştırıldığında çok büyük bir farklılık göstermektedir. Alman öğrencilerin yüzde 29'u Hauptschule'ye giderken, bu oran yabancı ögrencilerde yüzde 66'dır, yani Almanlarıkinin iki katından fazladır. Realschule ve Gymnasium'larda ise durum bunun tam tersidir: Alman öğrencilerin yüzde 24'ü bir Realschule'de ve yüzde 40'ı bir Gymnasium'da okumaktadır. Bu oranlar, yabancı öğrencilerde yüzde 10 ve 15'e düçmektedir. Yabanci öğrenciler arsında ise Türkler üzücü bir son sırayı oluşturmaktadır: Türk öğrencilerin yüzde 74'üi bir Huptschule'ye, yüzde 8'i bir Ralschule'ye ve yüzde 10'u bir Gymnasium'a gitmektedir.
 
Bu rakamları da içeren „Nürnberg Şehrinde Göçmenler İçin Bir Eğitim Kampanyası“ başlıklı bir raporda, Nürnberg şehrinde yaşayan yabancı öğrencilerin durumu şu şekilde açık bir dille yorumlanmıştır:

„Bir zamanların ‚misafir işçilerinin‘ çocuklarını ve torunlarını desteklemek için okullarda ve Kindergarten'lerde gerçekleştirilen birçok denemeler ve çabalara bakılırsa, bu netice içler acısıdır. Yabancı öğrenciler, eğitimden uzak Alman ailelerinin çocuklari ile birlikte çoğunlukla Hauptschule'ye gitmekteler. Ayrıca, göçmen ailelerin çocuklarının çok büyük bir bölümünün Hauptschule'yi tamamlamadan veya 'Quali' almadan terketmesi, göçmen kökenli öğrencilerin çok büyük bir kıısmının sosyal, mesleki ve kültürel yaşama katılım şansının çok az olduğu anlamına gelmektedir. 

Kaynak: „Bemühungen für eine Bildungsoffensive für Migrantinnen und Migranten in der Stadt Nürnberg. Bestandsaufnahme: Kinder nach der Grundschule. Bericht der Koordinierungsgruppe Integration / AG Bildungsoffensive für die Sitzung der Kommission für Integration am 30. November 2006“, S. 2, Tablo, ve S.4-5.  (http://www.forum-interkultur.net/123.0.html).