Hoşgeldiniz
Türk Toplumu
Haberler
Okul, üniversite, meslek
Uyum
Faydalı internet adresleri
Bize ulaşım / Impressum

Örgüt yapısı

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN), Nürnberg dernekler siciline kayıtlı kamuya yararlı bir dernektir (VR 200232) ve bu bölgede yerleşik Türk üyeli 24 derneğin çatı kuruluşunu oluşturur. Kuruluş, tüzüğü icabı üç organ tarafından yönetilir.
Yürütme kurulu

Sözcü

Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır
2. Baskan

Aysun Yaşar
Üye

Priv. Doz. Dr. Resit Demir
3. Baskan

Mehmet Altug
Üye

Fikret Bilir
Üye

Celalettin Avcı
Üye

Celil Sarac


 
Denetleme kurulu

Ismail Gencer
Ahmet Capa
Hasan Citmen


Disiplin kurulu

Müslüm Akgün
Kadir Akdeniz
Zeki Korkmaz


Fahri Üyeler

Sayın Başkonsolos Ece Öztürk Cil, Nürnberg - Sayın Bahattin Kocaman, Nürnberg - Sayın Mustafa Yaman, Nürnberg - Sayın Aydın Yüksel, Nürnberg