Hoşgeldiniz
Türk Toplumu
Haberler
Okul, üniversite, meslek
Uyum
Faydalı internet adresleri
Bize ulaşım / Impressum

Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg

Avrupa Metropol Bölgelerinin oluşumu, 1999 yılında "Avrupa Saha Düzeni Tasarısı" (Europäisches Raumordnungskonzept) adlı dokümanda tavsiye edilmiştir: "Avrupa'nın değişik yörelerinin refah seviyesini birbirine eşit kılabilmek için, dünya ekonomisiyle bütünleşmiş, Avrupa Birliği (AB) coğrafyasında iyi dağılmış, birbiriyle iyi bağlantılı ve dış dünyadan rahat ulaşılabilen Metropol Bölgeleri ve bunlara bağlı şehir ve kırsal alanları içeren birkaç dinamik bölge oluşturulması büyük önem taşımaktadır." (Link, S.21).

Nürnberg ve çevresindeki il ve ilçelerin belediye başkanları ve kaymakamlarıı,  2004 yılında düzenlenen  "Bir Metropol Bölgesi oluşuyor" konulu kongrede müşterek bir karar imzalamış ve böylece Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg'in (EMN)  temelini  atmışlardır. 28 Nisan 2005 tarihinde toplanan Saha Düzeni ile İlgili Bakanlar Kongresinde ise Nürnberg ekonomi bölgesi, Almanya'nın mevcut onbir Metropol Bölgeleri gurubuna dahil edilmiştir.   

Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg'in örgütlenmesi, ekonomi, ilim, siyaset, bürokrasi, kültür ve spor gibi değişik alanların temsilcilerinin, bölgemiz için müşterek sorumluluk üstlenmeleri fikrine dayanmaktadır. Nürnberg Metropol Bölgesinin en üst organını, 46 belediye başkanı ve kaymakam, Bavyera hükümetinin iki üyesi ve dört bölge meclisi (Bezirkstag) ile dört mahalli eyalet hükümetinin yetki bölgesini (Regierungsbezirk) temsilen birer başkanın üyesi olduğu Konsey (Rat) oluşturur. Bu konseyin başkanı ve sekreterliğinin yanı sıra şu altı Forum'un Yönetim Kurullarından oluşan bir de Yönlendirme Kurulu (Steuerungskreis) mevcuttur: Ekonomi ve Altyapı Forumu, İlim Forumu,  Trafik ve Planlama Forumu, Kültür ve Spor Forumu, Turizm Forumu ve Pazarlama Servisleri Forumu. Metropol Bölgesinin Yönlendirme Kurulunda bu Forumların Yönetim Kurulları, Konsey Başkanlığı ile birlikte Konseye stratejik önerilerde bulunur, projeleri koordine eder ve güncel konuları görüşürler.

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu'nun (TGMN) bu bölgede yerleşik ve Türk üyeli  derneklerin çatı örgütü olarak kuruluşunun bir amacı da, Türk toplumunun sesi ve işbirliği ile bu Yönlendirme Kurulu'nda temsilini sağlamaktır.